Robots.Txt Là Gì? Cách Tối Ưu Cho File Robots.Txt Hiệu Quả Cho Website Của Bạn

Robots.Txt Là Gì? Cách Tối Ưu Cho File Robots.Txt Hiệu Quả Cho Website Của Bạn

Trong chiến lược tối ưu hóa SEO của một trang web, file robots.txt đóng vai trò quan trọng để quản lý truy cập của các máy tìm kiếm. Bằng cách tạo và tối ưu cho file robots.txt, bạn có thể kiểm soát cách các robot tìm kiếm truy cập và chỉ định các phần của trang web nên hoặc không nên được quét. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Robots.Txt là gì? cách tối ưu cho File Robots.Txt để đạt được hiệu quả tốt nhất cho việc SEO. Hãy cùng DGM ASIA tìm hiểu nhé!

Menu

Robots.txt là gì?

Robot.txt là tập tin được dùng để kiểm soát hoạt động của web crawler
Robot.txt là tập tin được dùng để kiểm soát hoạt động của web crawler

Định nghĩa và vai trò của file Robots.txt

Robots.txt là một tập tin văn bản đặc biệt trong SEO, được đặt trong thư mục gốc của trang web. Nó được sử dụng để kiểm soát hoạt động của các robots hay còn gọi là web crawler, spider hoặc bot (Các công cụ thu thập dữ liệu) trên trang web của bạn.

Robots.txt cho phép bạn chỉ định rõ ràng cho các robots biết được trang nào nên hoặc không nên được truy cập. Điều này giúp bạn kiểm soát việc index và hiển thị các trang web của mình trên các công cụ tìm kiếm.

Quy tắc cơ bản trong Robots.txt

Khi tạo và tối ưu file Robots.txt, có một số quy tắc cơ bản mà bạn cần lưu ý như sau:

 • File Robots.txt phải được đặt trong thư mục gốc của trang web.
 • Tất cả các robots phải tìm và tuân thủ quy tắc trong file Robots.txt.
 • Mỗi chỉ thị trong Robots.txt phải được đặt trên một dòng riêng biệt.
 • Chỉ thị “Disallow” sẽ ngăn chặn robots truy cập vào các trang được chỉ định.
 • Chỉ thị “Allow” chỉ ra các trang mà robots được phép truy cập.
 • Chỉ thị “User-agent” xác định robots mà chỉ thị áp dụng.

Tìm hiểu thêm: 10 lý do vì sao SEO không lên top mà bạn cần biết

Hướng dẫn tạo và cấu trúc file Robots.txt

File Robot.Txt luôn phải được đặt trong thư mục gốc của website
File Robot.Txt luôn phải được đặt trong thư mục gốc của website

Hướng dẫn tạo file Robots.txt

Để tạo file Robots.txt, bạn chỉ cần tạo một tập tin văn bản đơn giản và lưu nó với tên “robots.txt”. Sau đó, đặt file này trong thư mục gốc của trang web của bạn.

Cấu trúc cơ bản của file Robots.txt

File Robots.txt tuân theo cấu trúc cơ bản sau:

 • User-agent: [Tên robots]
 • Disallow: [Đường dẫn cần ngăn chặn]
 • Allow: [Đường dẫn được phép truy cập]

Trong đó:

 • User-agent: Chỉ định robots mà chỉ thị áp dụng. Bạn có thể sử dụng tên của robots như “Googlebot” (cho Google), “Bingbot” (cho Bing), “Slurp” (cho Yahoo), và nhiều tên khác.
 • Disallow: Ngăn chặn robots truy cập vào các đường dẫn được chỉ định. Bạn chỉ cần đưa vào đường dẫn cần ngăn chặn, ví dụ “/private/” để ngăn chặn robots truy cập vào thư mục “private”.
 • Allow: Chỉ định các đường dẫn mà robots được phép truy cập. Bạn chỉ cần đưa vào đường dẫn được phép truy cập, ví dụ “/public/page.html” để cho phép robots truy cập vào trang “/public/page.html”.

Sử dụng các chỉ thị trong Robots.txt

Trong file Robots.txt, bạn có thể sử dụng các chỉ thị sau để kiểm soát hoạt động của robots trên trang web của bạn:

 • User-agent: Chỉ định robots mà chỉ thị áp dụng. Mỗi chỉ thị User-agent sẽ áp dụng cho một loại robots cụ thể. Ví dụ: User-agent: Googlebot
 • Disallow: Ngăn chặn robots truy cập vào các đường dẫn được chỉ định. Đường dẫn được chỉ định có thể là thư mục hoặc tệp cụ thể. Ví dụ: Disallow: /private/ sẽ ngăn chặn robots truy cập vào thư mục “private”.
 • Allow: Chỉ định các đường dẫn mà robots được phép truy cập. Đường dẫn được chỉ định có thể là thư mục hoặc tệp cụ thể. Ví dụ: Allow: /public/page.html cho phép robots truy cập vào trang “/public/page.html”.
 • Sitemap: Liên kết đến Sitemap của trang web. Bạn có thể cung cấp đường dẫn đến Sitemap để robots dễ dàng tìm thấy các trang quan trọng trên trang web của bạn. Ví dụ: Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml

Với cấu trúc và các chỉ thị này, bạn có thể tùy chỉnh file Robots.txt để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm: Cách phân tích website đối thủ trong SEO đầy đủ, chi tiết nhất

Cách Tối Ưu Cho File Robots.Txt

Bạn có thể tối ưu file Robots.txt của mình để chặn hoặc cho phép công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu từ website của bạn
Bạn có thể tối ưu file Robots.txt của mình để chặn hoặc cho phép công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu từ website của bạn

Tối ưu cho việc index trang web

Cho phép tất cả các robots truy cập

Để cho phép tất cả các robots truy cập vào trang web của bạn, bạn có thể sử dụng chỉ thị sau trong file Robots.txt:

 • User-agent: *
 • Disallow:

Chỉ thị User-agent: * áp dụng cho tất cả các robots và Disallow: không có giá trị, cho phép tất cả các robots truy cập vào bất kỳ đường dẫn nào trên trang web của bạn.

Chỉ cho phép một số robots truy cập

Nếu bạn muốn chỉ cho phép một số robots cụ thể truy cập vào trang web của bạn, bạn có thể sử dụng chỉ thị sau:

 • User-agent: [Tên robots]
 • Disallow:

Thay [Tên robots] bằng tên của robots mà bạn muốn cho phép truy cập. Ví dụ:

 • User-agent: Googlebot
 • Disallow:

Chỉ thị User-agent: Googlebot chỉ áp dụng cho Googlebot và Disallow: không có giá trị, cho phép Googlebot truy cập vào bất kỳ đường dẫn nào trên trang web của bạn.

Ngăn chặn tất cả các robots truy cập

Nếu bạn muốn ngăn chặn tất cả các robots truy cập vào trang web của bạn, bạn có thể sử dụng chỉ thị sau:

 • User-agent: *
 • Disallow: /

Chỉ thị User-agent: * áp dụng cho tất cả các robots và Disallow: / ngăn chặn tất cả các robots truy cập vào bất kỳ đường dẫn nào trên trang web của bạn.

Bằng cách sử dụng các chỉ thị phù hợp trong file Robots.txt, bạn có thể tối ưu hóa việc index trang web của mình theo ý muốn.

Tối ưu cho việc điều hướng trang web

Chỉ thị “Disallow”

 • Chặn các trang không cần thiết

Chỉ thị “Disallow” được sử dụng để ngăn chặn robots truy cập vào các trang không cần thiết trên trang web của bạn. Bạn có thể chỉ định các đường dẫn mà bạn muốn robots không truy cập bằng cách sử dụng chỉ thị “Disallow”. Ví dụ:

 • Disallow: /admin/
 • Disallow: /private/

Trong ví dụ trên, robots sẽ bị ngăn chặn truy cập vào các thư mục “/admin/” và “/private/” trên trang web của bạn.

 • Chặn các thư mục không cần thiết

Ngoài việc chặn các trang cụ thể, bạn cũng có thể sử dụng chỉ thị “Disallow” để ngăn chặn robots truy cập vào các thư mục không cần thiết trên trang web của bạn. Ví dụ:

 • Disallow: /tmp/
 • Disallow: /images/

Trong ví dụ trên, robots sẽ không được phép truy cập vào các thư mục “/tmp/” và “/images/” trên trang web của bạn.

Chỉ thị “Allow”

 • Cho phép robots truy cập vào các trang quan trọng

Chỉ thị “Allow” được sử dụng để cho phép robots truy cập vào các trang quan trọng mà bạn muốn chúng được index. Bạn có thể chỉ định các đường dẫn mà bạn muốn robots được phép truy cập bằng cách sử dụng chỉ thị “Allow”. Ví dụ:

 • Allow: /product/
 • Allow: /blog/

Trong ví dụ trên, robots được phép truy cập vào các thư mục “/product/” và “/blog/” trên trang web của bạn để index các nội dung quan trọng.

Lưu ý: Chỉ thị “Allow” không phải là bắt buộc trong file Robots.txt và được hỗ trợ bởi một số robots.

Sử dụng “Sitemap” trong Robots.txt

Liên kết đến Sitemap của trang web

Để tối ưu hóa việc điều hướng trang web, bạn có thể sử dụng chỉ thị “Sitemap” trong file Robots.txt để cung cấp liên kết đến Sitemap của trang web. Sitemap là một tệp tin XML chứa danh sách các URL quan trọng trên trang web của bạn, giúp robots hiểu được cấu trúc và nội dung của trang web một cách tốt hơn.

Để liên kết đến Sitemap trong file Robots.txt, bạn có thể thêm dòng sau:

 • Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml

Trong ví dụ trên, đường dẫn “https://www.example.com/sitemap.xml” là đường dẫn đến tệp tin Sitemap của trang web của bạn. Bằng cách cung cấp liên kết đến Sitemap trong file Robots.txt, bạn giúp robots tìm thấy Sitemap và khai thác nội dung trang web của bạn một cách hiệu quả hơn.

Lưu ý: Sử dụng chỉ thị “Sitemap” trong Robots.txt là tùy chọn và không bắt buộc. Điều này giúp robots tìm thấy Sitemap của trang web, nhưng không đảm bảo rằng robots sẽ index tất cả các URL được liệt kê trong Sitemap.

Xem thêm: Cách SEO Google Map để tăng doanh số cho doanh nghiệp

Kiểm tra và xác nhận file Robots.txt

Cách kiểm tra tính hợp lệ của file Robots.txt

Để kiểm tra tính hợp lệ và hiệu quả của file Robots.txt, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Kiểm tra cú pháp:

 • Sử dụng công cụ Robots testing tool của Google tại đây.
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó, chọn một tài sản của bạn đã được xác minh trên Google Search Console (Hoặc bạn có thể thêm mới).
Chọn một tài sản đã được xác minh của bạn
Chọn một tài sản đã được xác minh của bạn
 • Nhấn vào “test” để kiểm tra xem file robot.txt của bạn có hợp lệ hay không
Bước tiếp theo, các bạn nhấn vào “test”
Bước tiếp theo, các bạn nhấn vào “test”
 • Công cụ sẽ kiểm tra xem file Robots.txt của bạn có tuân theo cú pháp chuẩn của Robots Exclusion Protocol hay không. Nếu có lỗi cú pháp, công cụ sẽ cung cấp thông báo lỗi cụ thể.
Đây là kết quả được trả về sau khi bạn đã kiểm tra file Robots.txt của mình
Đây là kết quả được trả về sau khi bạn đã kiểm tra file Robots.txt của mình

Xem thêm: Làm sao để nghiên cứu từ khóa đúng cách và vượt qua đối thủ cạnh tranh?

Như vậy là trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu Robots.Txt là gì? cách tối ưu cho file Robots.Txt. File Robots.txt đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự truy cập của robots trên trang web của bạn. Bằng cách tối ưu file Robots.txt, bạn có thể kiểm soát và hướng dẫn robots về cách truy cập và index nội dung trên trang web của bạn. Hãy tiếp tục đón đọc những bài viết tiêp theo của DGM ASIA để có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!

093 830 7010