Hướng dẫn sử dụng mailchimp miễn phí từ a-z mới nhất 2020

1/ Dịch vụ MailChimp là gì ?  Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ làm Email Marketing lớn nhất thế giới nó có công dụng thu thập danh sách email, quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. Đặc biệt có thể đo lường được Read more about Hướng dẫn sử dụng mailchimp miễn phí từ a-z mới nhất 2020[…]